OPINIE LAUREATÓW

 


Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia:

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego postawiła sobie szczytny cel wyróżniania i dopingowania samorządów stawiających na rozwój edukacji. Jest to niezmiernie ważna inicjatywa, zwłaszcza w trudnym okresie reformy szkolnictwa i wielu niewiadomych, które stoją przed samorządami w związku z tymi przemianami. Mamy świadomość, jak ważne jest kształcenie na odpowiednim poziomie i dlatego Wrocław od wielu lat wspiera rozwój edukacji, fundując stypendia dla uczniów i studentów oraz nagrody dla nauczycieli. Stawiamy na rozwój miasta i gospodarkę opartą na wiedzy, więc naturalne jest, że edukacja jest u nas na pierwszym miejscu i od wielu lat stanowi największą część budżetu miasta. Nagroda, którą otrzymaliśmy w zeszłorocznej edycji projektu „Samorządowy Lider Edukacji” jest dowodem na to, że nasze działania mają sens i należy je kontynuować. Jesteśmy z niej dumni. Udział w programie „Samorządowy Lider Edukacji” dopinguje samorządy do rozwijania szkół i wspierania szkolnictwa wyższego, a po drugie - daje odpowiedź, jakie te starania dają efekty.

 

 

 

Tomasz Śmietanka, Burmistrz Gminy Kozienice:

 

Ogólnopolski Program „Samorządowy Lider Edukacji” prowadzony od czterech lat przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego motywuje samorządy do rozwoju nowoczesnej edukacji, budowania przestrzeni przyjaznej nauce i oświacie oraz kreowania podstaw gospodarki opartej na wiedzy i promowania nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. Ta inicjatywa uświadomiła nam dobitnie, jak ważna jest lokalna polityka oświatowa. Realizowana przez gminę Kozienice strategia oświatowa ma charakter systemowy i długookresowy, a wprowadzane rozwiązania cechuje walor trwałości, tak w zakresie stosowanych narzędzi, jak i osiąganych rezultatów. Model zarządzania oświatą zapewnił gminie odejście od peryferyjnego traktowania edukacji w ramach administracji samorządowej, realizację idei subsydialności, decentralizacji i uspołecznienia procesów decyzyjnych. Ważnym elementem certyfikacji jest obiektywizm komisji oceniającej, w skład której wchodzą wybitni przedstawiciele świata nauki specjalizujący się w problematyce rozwoju systemu edukacji i zarządzania szkolnictwem.

 

 

 

Bronisław Baran, Zastępca Prezydenta Miasta Krosna:


Udział w Programie „Samorządowy Lider Edukacji” jest cennym doświadczeniem, ponieważ nasze działania w zakresie edukacji zostały poddane fachowej ocenie niezależnych specjalistów z dziedziny rozwoju oświaty i zarządzania szkolnictwem. Uzyskanie pozytywnej opinii komisji i zdobycie tytułu „Primus” jest potwierdzeniem, że przyjęte w Krośnie standardy są skuteczne. Miasto Krosno szczyci się nagrodą i przyznanym tytułem „Samorządowego Lidera Edukacji”. Szczególnie jesteśmy dumni z tego, że już po raz drugi otrzymaliśmy maksymalną liczbę punktów od recenzentów. Nie byłoby tego wyróżnienia, gdyby nie spójna polityka edukacyjna miasta. Edukacja to jeden ze strategicznych obszarów działania w krośnieńskim samorządzie. Inwestowanie zarówno w bazę oświatową, jak i rozwój młodych ludzi to główne założenie polityki prospołecznej w Krośnie, dzięki której hasło „Ucz się w Krośnie” nie jest tylko pustym sloganem. Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” oraz wyróżnienie „Primus” to dowód, że edukacja w naszym mieście stoi na bardzo wysokim poziomie, a konsekwentna realizacja lokalnej strategii oświatowej przynosi wymierne efekty w postaci wysokiego bardzo poziomu kształcenia, w tym egzaminów zewnętrznych, bogatej oferty edukacyjnej, a także unowocześniania bazy dydaktycznej.

 
Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina:

Oświata zawsze była dla nas najważniejsza. Tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji” to bez wątpienia wielkie wyróżnienie i uhonorowanie ciężkiej pracy całego środowiska oświatowego. Tytuł ten otrzymują samorządy za  szczególne osiągnięcia na rzecz wspierania edukacji, nauki i innowacji  w kształceniu. Przyznając nam certyfikat uznano, że Szczecin wyróżnia się na tle innych podmiotów samorządowych pod względem inwestycji w edukację i działalności na rzecz jej rozwoju, jest miejscem, w którym warto się kształcić i inwestować we własny rozwój intelektualny. Szczecin otrzymał również nagrodę dodatkową, wyróżnienie „Primus", przyznawane samorządom uhonorowanym najwyższą liczbą punktów rankingowych. Oba wyróżnienia to wielki sukces uczniów, nauczycieli, pedagogów i całego środowiska oświatowego.

 

 

 

Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego:

Gorąco zachęcamy wszystkie samorządy w kraju do wzięcia udziału w kolejnych edycjach projektu "Samorządowy Lider Edukacji". To ciekawe doświadczenie. Wymaga tylko wytężonej pracy na rzecz edukacji, cierpliwości i konsekwencji we wdrażaniu zmian oraz odrobiny odwagi. Uczestnictwo w „Samorządowym Liderze Edukacji” było dla Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie niemałym wyzwaniem. Mierzyliśmy się z najlepszymi samorządami w Polsce. Bardzo odpowiadała nam zobiektywizowana, kilkuetapowa formuła programu, w której jurorami były wybitne postaci polskiej nauki specjalizujące się w problematyce rozwoju systemu edukacji i promocji szkolnictwa. Tym bardziej cieszy nas uzyskany wśród trzech samorządów Województwa Kujawsko-Pomorskiego certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji 2011”, a jeszcze bardziej prestiżowy tytuł „Mecenasa Wiedzy”, przyznany tylko pięciu samorządom w kraju. Znalezienie się dość niewielkiego Sępólna Krajeńskiego w towarzystwie Krakowa i Wrocławia, stało się powodem do szczególnej dumy z osiągnięć edukacji w naszej Gminie, dla wszystkich naszych mieszkańców. Szeroką relację z przebiegu Gali Finałowej na Uniwersytecie Jagiellońskim przekazaliśmy całemu środowisku oświatowemu, kadrze zarządzającej gminnymi jednostkami organizacyjnymi, radnym, mieszkańcom, prasie, radiu i telewizji regionalnej. Dla reprezentantów naszej Gminy uczestnictwo w Gali było wielkim przeżyciem. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy indywidualnych uzasadnień Komisji i wystąpień zaproszonych gości. Podobnie jak eksperci, jesteśmy zbudowani wysokim poziomem Programu, licznymi i ciekawymi działaniami uczestniczących w nim samorządów w szeroko rozumianej sferze edukacji, daleko wybiegającymi ponad przeciętność.

 


Krzysztof Turek, Wójt Gminy Stare Babice:

Gratuluję Fundacji  pomysłu na przeprowadzenie konkursu w formule, która daje szansę poznania najciekawszych inicjatyw aktywnych samorządów i wymianę doświadczeń.  Warto uczestniczyć w programach, w których niezależni eksperci oceniają działalność gmin. Codzienne zadania i problemy do rozwiązania przysłaniają czasem obiektywną ocenę własnych działań. Wśród samorządowców jest wielu ludzi z pasją, świadomych wagi edukacji młodego pokolenia, kształtowania lokalnej i narodowej tożsamości młodych Polaków. Możemy się od siebie wiele nauczyć. Przygotowanie dobrego materiału konkursowego, na bazie ankiety, zmusza do podsumowania działalności, zebrania danych, które rozproszone są w różnych placówkach, a jednocześnie uświadamia, jak ważny jest proces  promocji,  dokumentowania zdarzeń i ich upowszechniania. Raz w roku monitorujemy cele zaplanowane w strategii rozwoju gminy, ale oświata jest tam oceniana tylko przez pryzmat kilku wskaźników. Pytania ankietowe dają do myślenia, czy daną dziedziną zajęliśmy się w naszej gminie dostatecznie dobrze, czy jesteśmy czujni na wszystkie problemy w oświacie i jak inni je rozwiązują. Czasem okazuje się, że dostrzegamy luki w swoim działaniu. Programy typu „Samorządowy Lider Edukacji” inspirują do  przemyśleń, mobilizują do działania. Szczególnie podoba się nam formuła przedstawienia wniosków z ocenianych materiałów konkursowych, przygotowanie poszerzonej rekomendacji dla każdego z nagrodzonych samorządów. To jest unikatowe […]

 

 


Barbara Galicz, Burmistrz Tarczyna:

Uczestnictwo w tak pożytecznym przedsięwzięciu, jak „Samorządowy Lider Edukacji” jest dla nas – jako gminy dbającej o rozwój oświaty – czymś ważnym i szczególnym. Edukacja jest niezwykle istotnym elementem naszego życia – kształtuje naszą tożsamość, osobowość, odpowiedzialność, rozwija pożyteczne cechy mentalne i osobowościowe, jest podstawą do lepszego startu w życie i realizacji marzeń. Uczy podejmowania wyzwań, konsekwentnego dążenia do celu, uczy szacunku dla innych, jest dobrem. To właśnie z tych powodów gmina Tarczyn stale inwestuje we wszystkie prowadzone przez siebie placówki edukacyjne, które są gruntownie zmodernizowane i stale wyposażane w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny, dzięki czemu poziom kształcenia utrzymuje się na najwyższym poziomie. Dzięki wspieraniu oświaty młodzi ludzie mogą spędzać czas w konstruktywny sposób, unikając skutecznie rozmaitych problemów wychowawczo-prawnych. Wysokie miejsce w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” jest dowodem na to, że zmierzamy w bardzo dobrym, pozytywnym kierunku.

 

 

 

 


 

 

Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.