Uroczysta Gala Finałowa „Samorządowy Lider Edukacji”

12 października 2015 roku w zabytkowej Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczysta Gala Finałowa V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji  Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw  „Samorządowy Lider Edukacji”.


-Po raz kolejny spotykamy się dziś w gronie działaczy i menedżerów samorządowych z całej Polski, którzy swoją pracą udowadniają, że kwestie rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności w oświacie mogą stanowić priorytet w zarządzaniu publicznym na poziomie lokalnym. Są dzisiaj z nami liderzy lokalni kreujący politykę edukacyjną w swoich małych ojczyznach w taki sposób, by wciąż stawiać na kreatywność, innowacyjność, wykazywać się odwagą strategiczną, wdrażać rozwiązania nieszablonowe, nierzadko unikalne w skali kraju – tymi słowami powitał zgromadzonych na uroczystości prowadzący Galę prof. Michał Kaczmarczyk, ekspert Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i rektor sosnowieckiej Wyższej Szkoły Humanitas.

 

aaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

 

Program „Samorządowy Lider Edukacji” realizowany jest od 2011 roku, wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC. Jego cele to identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego podejmujących wartościowe inicjatywy w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, promowanie gmin, powiatów i samorządowych województw, które posiadają szczególne osiągnięcia w obszarze lokalnej i regionalnej polityki edukacyjnej, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze oświatowej. Program ma charakter akredytacji (certyfikacji) środowiskowej, której dokonują przedstawiciele świata nauki – profesorowie pracujący na najlepszych polskich uczelniach, specjalizujący się w zagadnieniach zarządzania oświatą, jakości kształcenia, polityki samorządowej i marketingu edukacyjnego. Komisja Certyfikacyjna pracuje pod przewodnictwem prof. dr. hab. Dariusza Rotta, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, do 2013 roku członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a zasiadają w niej m.in. prof. Krzysztof Czekaj (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), prof. Maciej Mitręga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), prof. Zbigniew Widera (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), prof. Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski), prof. Michał Kaczmarczyk (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu) i Grażyna Kaczmarczyk (Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego).

 

-Polityka oświatowa samorządów uczestniczących w Programie poddawana jest szczegółowej analizie Komisji. Ocena każdej gminy czy powiatu trwa około trzech miesięcy. W tym czasie eksperci zapoznają się m.in. z dokumentacją dotyczącą polityki oświatowej, wynikami nauczania w szkołach prowadzonych przez samorząd, opiniami środowisk lokalnych, stanem bazy materialnej placówek oświatowych czy zakresem oferty edukacyjnej samorządu – wylicza Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

 

–Każda gmina czy powiat biorący udział w Programie uzyskuje szczegółową informację zwrotną na temat jakości swojej polityki oświatowej, sformułowaną w formie recenzji przygotowanej przez Komisję. Taki dokument zawiera najważniejsze wnioski z certyfikacji i pozwala doskonalić model zarządzania oświatą, zgodnie z rekomendacjami Komisji. Jest dla nas bowiem bardzo ważne, aby poza efektami promocyjnymi Program „Samorządowy Lider Edukacji” dawał polskim gminom i powiatom również korzyści projakościowe. Taka jest bowiem idea akredytacji. Wiemy, że bardzo wiele samorządów wprowadza rozwiązania i modyfikacje proponowane przez naszych ekspertów, co realnie podnosi jakość edukacji w dłuższej perspektywie  – dodaje Kaczmarczyk.

 

W tegorocznej, V edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji” certyfikaty uzyskało 51 gmin, powiatów i samorządnych województw z całej Polski. –Poziom uczestników naszego Programu z roku na rok rośnie, ale rosną również wymagania Komisji Certyfikacyjnej. Lokalną politykę oświatową można uprawiać na dwa sposoby. Sposób pierwszy to realizowanie ustawowego minimum, standardu wynikającego z przepisów prawa. Można nie wychodzić poza teren limitowany przepisami prawa i być jednym z wielu samorządów realizujących w sposób zaledwie poprawny to, co zadekretował ustawodawca. Ale można także pójść własną drogą i obowiązki ustawowe twórczo uzupełnić oryginalnymi pomysłami oświatowymi, własnymi rozwiązaniami „szytymi na miarę” danego miasta czy powiatu. Można robić znacznie więcej niż nakazuje ustawa. I nie chodzi tutaj jedynie o skalę dopłat do subwencji oświatowej, choć i to ma bardzo istotne znaczenie. Chodzi przede wszystkim o kreatywność, pomysłowość, odwagę we wdrażaniu autorskich pomysłów w dziedzinie polityki oświatowej. Cieszy nas, że takich właśnie samorządów jest w Polsce coraz więcej – przekonuje Przemysław Ruta, sekretarz Programu „Samorządowy Lider Edukacji”.

 

Prof. Dariusz Rott, przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej podkreślał, jak istotne jest to, by samorządy rozumiały, że nowoczesna, twórcza polityka oświatowa na poziomie lokalnym służy rozwojowi kapitału społecznego, rozwojowi rynku pracy, progresowi gospodarczemu czy wzrostowi poziomu innowacyjności. -Samorządy, które potrafią słuchać głosu środowisk oświatowych i samych uczniów, potrafią budować mosty pomiędzy edukacją a rynkiem pracy, rozumieją potrzebę wspierania nauki, inwestują w rozmaite formy kształcenia praktycznego czy zarządzania talentami i doskonale wiedzą, że ma to bezpośrednie przełożenie na dynamikę rozwoju miasta czy regionu – mówił w trakcie Gali Finałowej prof. Dariusz Rott.

 

W Programie, poza Znakiem Jakości "Samorządowy Lider Edukacji" gminy, powiaty i województwa mogą zdobyć certyfikat nadzwyczajny „Primus”. Otrzymują go te samorządy, które  w danej edycji Programu uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych. W tym roku Statuetki „Primus” trafiły do: Gminy Kleszczewo, Gminy Łazy, Gminy Orzesze, Gminy Swarzędz, Gminy Śrem, Gminy Zelów, Miasta Bieruń, Miasta Brzeg, Miasta Czeladź, Miasta Garwolin, Miasta Legionowo, Miasta Ożarów Mazowiecki, Miasta Sandomierz, Miasta Skierniewice, Miasta Sochaczew, Powiatu Augustowskiego i Powiatu Kwidzyńskiego.

 

Organizatorzy honorują ponadto menadżerów akredytowanych JST (wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków województw) wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju w swoich jednostkach nowoczesnej edukacji, przyznając im nagrody specjalne - Statuetki "Mecenas Wiedzy". W V edycji Programu uhonorowano w ten sposób: Krzysztofa Fabera, Starostę Nowotarskiego, Adam Jaskulskiego, Wójta Gminy Świdnica, Jacka Karnowskiego, Prezydenta Sopotu, Arkadiusza Kosińskiego, Burmistrza Brwinowa, Artura Kozioła, Burmistrza Wieliczki, Andrzeja Pietrasika, Burmistrza Płońska, Mariusza Rogę, Starostę Słupeckiego, Jana Smarducha, Wójta Gminy Nowy Targ, Dariusza Waleśkiewicza, Wójta Gminy Wicko oraz Dariusza Antoniego Zielińskiego, Burmistrza Góry Kalwarii.

 

Samorządy, które po raz czwarty uzyskują certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”, otrzymają z urzędu prestiżowy, Srebrny Certyfikat, a gminy i powiaty nagrodzone po raz szósty – Certyfikat Złoty. Złote Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” po raz pierwszy przyznane zostaną w przyszłym roku, natomiast w roku bieżącym część laureatów odebrała Statuetki Srebrne. Były to następujące samorządy: Gmina Górno, Gmina Kozienice, Gmina Lesznowola, Gmina Ożarów Mazowiecki, Gmina Świdnica, Gmina Wicko, Miasto Bieruń, Miasto Płońsk. -To ważne wyróżnienie pokazujące, że samorząd nim uhonorowany utrzymuje wysoki poziom polityki oświatowej przez dłuższy czas, a wprowadzone rozwiązania edukacyjne, wysoko ocenione w jednej edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, są trwałe i systemowe – argumentuje prof. Michał Kaczmarczyk, który w trakcie Gali wręczał Statuetki Srebrne.

 

Tegoroczna edycja Programu miała charakter szczególny – z okazji 25-lecia samorządności w Polsce Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała wybranym uczestnikom Programu „Samorządowy Lider Edukacji” wyróżnienia nadzwyczajne - Laury 25-lecia „Złoty Kaganek Wolności”, ustanowione specjalnie z okazji rocznicy pierwszych wolnych wyborów samorządowych. Wyróżnienia te wręczone zostały prezydentom miast, wójtom, burmistrzom, starostom i marszałkom województw posiadającym szczególne zasługi w procesie demokratyzowania polskiego sektora edukacyjnego po 1989 roku i upowszechniania w środowisku oświatowym idei wolności i pluralizmu. Laury 25-lecia „Złote Kaganki Wolności” trafiły do rąk: Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Tomasza Andrukiewicza, Prezydenta Ełku, Rafała Bruskiego, Prezydenta Bydgoszczy, Waldemara Stupałkowskiego, Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, dr Krzysztofa Żuka, Prezydenta Lublina oraz Bogusława Waksmundzkiego, Urzędującego Członka Zarządu Powiatu Nowotarskiego.

 

W trakcie Gali Finałowej na Uniwersytecie Wrocławskim wręczono jeszcze jedno wyróżnienie - Nagrodę Specjalną Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, przyznawaną jednostkom samorządu terytorialnego, które wykazały największy progres w dziedzinie rozwoju edukacji od poprzedniego postępowania certyfikacyjnego. To szczególne wyróżnienie, któremu towarzyszyła złota statuetka „Wiktorii”, otrzymały:  Gmina Górno, Gmina Niemce, Gmina Tarczyn, Gmina Kozienice, Gmina Aleksandrów Łódzki, Gmina Krosno, Gmina Lesznowola oraz Miasto Ostrów Wielkopolski.

 

W Gali Finałowej V edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji” wzięło udział blisko 200 osób – reprezentantów środowisk samorządowych, naukowych, oświatowych i gospodarczych z całej Polski. Uroczystość zwieńczył znakomity wykład Ewy Dumkiewicz-Sprawki, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublina pt. „Nowoczesna edukacja – nowoczesne miasto”, w toku którego zaprezentowane zostały m.in. innowacyjne rozwiązania oświatowe od lat z powodzeniem wdrażane w lubelskim samorządzie.

 

Kolejna, VI edycja Programu „Samorządowy Lider Edukacji” rozpocznie się wiosną 2016 roku.

 

Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.